Annet Dijk-Schepman

Orde scheppen in een chaotische omgeving, daar ligt voor mij de uitdaging. Ik hoef niet alles op een presenteerblaadje aangereikt te krijgen. Laat mij mijn weg maar vinden door met mensen te praten, door stukken te lezen, et cetera. Mijn voorkeur om iets te ontdekken door in het diepe te springen, past daar uitstekend bij. Als analytisch en kritisch denker ga ik planmatig en resultaatgericht te werk. Ik wil weten en snappen waar dingen over gaan. Maar als ik weet dat de zaken goed geregeld zijn, kan ik ook prima loslaten. Ik heb schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen in me. Ik kan me flexibel en bescheiden opstellen, maar als het nodig is ben ik doortastend, steek ik mijn nek uit en pak ik nieuwe dingen aan.

Opdrachtgevers geef ik het vertrouwen dat ze het werk aan mij kunnen overlaten. Bij voorkeur houd ik me bezig met projecten waar ik verbindingen kan leggen tussen de verkeerskundige wereld en de omgeving, ongeacht of dit nu het bestuur of de samenleving is. Mijn ambitie ligt bij het afwegen van belangen en het creëren van draagvlak in combinatie met een werkbaar en te communiceren resultaat. Dat ik bij mensen de juiste snaar weet te raken, komt daarbij goed van pas.