Arjan van de Werken

Werken in het vakgebied van verkeer en vervoer is werken in een vakgebied waar iedereen in de maatschappij mee te maken heeft. Dat is dan ook de reden dat we het goed willen organiseren. Dat ik hier met mijn verkeerskundige en bestuurskundige achtergrond een positieve bijdrage aan kan leveren maakt het werk leuk. 

Ik heb verkeerskunde aan de NHTV in Breda gestudeerd en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng als adviseur verkeersprognoses. Daarnaast heb ik in de tussenliggende periode ervaring opgedaan als adviseur verkeersmanagement in de aannemerswereld. De inhoud is mij dan ook bekend. Daarnaast heb ik door mijn bestuurskundige achtergrond ook inzicht in de politieke en bestuurlijke processen van de verkeerskundige wereld. Zo weet ik snel met welke belangen mijn opdrachtgever rekening moet houden om de gewenste oplossing haalbaar te maken. Deze combinatie van kennis en kunde zorgt ervoor dat ik als adviseur uniek ben en een meerwaarde kan leveren in elk verkeerskundig adviestraject.