Arthur Scheltes

Als adviseur OV heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van Innovatieve Vervoerswijzen bij Goudappel Coffeng. Ik werk zowel aan typische OV-projecten als bredere strategische projecten in het domein Mobiliteit & Ruimte. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Deze ervaring loopt uiteen van het opzetten van pilots, het uitvoeren van (technische) haalbaarheidsstudies of het ontwerpend onderzoek. Daarnaast bezit ik ruime kennis over diverse ‘first & last mile’-toepassingen. Mijn sterke kanten zijn het samenbrengen van kennis, visualiseren, begrip hebben voor de diverse belangen en het oplijnen daarvan in een project en out of the box denken. Ik denk dan ook graag in kansen en oplossingen.

Ik ben een gedreven adviseur  met een brede oriëntatie. Dagelijks werk ik geregeld aan typische operationele OV-projecten maar het merendeel van mijn werk omvat de strategische projecten in het domein Mobiliteit & Ruimte. Binnen deze werkvelden heb ik een sterke voorkeur voor het spanningsveld tussen het bestaande en innovatie. Met mijn masteropleiding Civiele Techniek aan de TU Delft heb ik ook goede kennis van modellen en ben ik in staat om op de juiste wijze de vertaling te maken van strategische visies naar operationele aspecten.

Als analytisch denker ga ik planmatig en resultaatgericht te werk. Ik doorgrond data snel en zet mijn kennis in om innovatieve manieren binnen het Big Data-domein data te verzamelen en te verwerken. Veel plezier haal ik uit het transformeren van veelal complexe inhoudelijke data en analyses naar heldere presentatievormen die de bestuurlijke besluitvorming optimaal ondersteunen. Hierbij komt mijn gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen goed van pas. Want communicatie is pas echt effectief als je de doelgroep begrijpt.

Binnen Goudappel Coffeng ben ik een van de dragers van het thema zelfrijdend vervoer en smart mobility en ben veelvuldig betrokken bij projecten rondom dit thema, van zowel strategische tot operationele projecten. Ik onderhoud nauwe banden met de Technische Universiteit Delft waar ook meerdere samenwerkingen en onderzoeken op dit thema hebben plaatsgevonden.