Astrid Geerts

Vanuit mijn planologische achtergrond gaat mijn interesse uit naar processen die ruimtelijke ordening en bereikbaarheid beïnvloeden. De vergrijzing, het nieuwe werken, het nieuwe winkelen zijn ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de manier waarop we met (verkeers)ruimte omgaan. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat verkeersmodellen rekening houden met de voortdurend veranderende buitenwereld. Ook als contactpersoon voor gemeenten is het mijn taak om kennis te hebben van de steeds veranderende gemeentelijke wereld. Lokale kennis, kennis van de gemeentelijke organisatie en weten wat er bij de buren speelt, is voor een klant vaak net zo belangrijk als een product opleveren binnen het afgesproken budget en de planning.

Tijdens mijn studie planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik stage gelopen bij Goudappel Coffeng. Na afronding van mijn studie heb ik als beleidsmedewerker ervaring opgedaan bij een gemeente alvorens ik in 1998 bij Goudappel Coffeng aan de slag ben gegaan als adviseur modeltoepassingen. Binnen deze groep heb ik ervaring opgedaan met modellen op alle schaalniveaus: van landelijk tot gemeentelijk. Ik ben contactpersoon voor de regionale verkeersmodellen van de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen), zuid-west Achterhoek, Venlo en Noord-Limburg als ook het gemeentelijk model van Lelystad. Daarnaast ben ik betrokken bij de Nationale Mobiliteits- en Capaciteitsanalyse regionaal openbaar vervoer.