Aukje van de Reijt

In mijn werk kijk ik altijd naar hoe het parkeren kan bijdragen aan het functioneren van een gebied. Of het nu gaat om knelpunten in bestaande wijken of juist een nieuwe gebiedsontwikkeling, dat maakt niet uit. Mijn kracht zit in het vertalen van cijfermatige uitgangspunten naar de daadwerkelijke situatie op straat. Dit pas ik toe in onder andere parkeeronderzoeken en parkeerbalansen. Goede cijfers zijn immers altijd het startpunt van een bruikbare discussie. Vanuit daar ga je kijken of de objectieve cijfers wel aansluiten bij het subjectieve gevoel dat mensen hebben als ze kijken naar de dagelijkse situatie. Dit pas ik toe bij onder andere bij het opstellen van beleidsplannen, maar ook bij het opstellen van mobiliteitsconcepten bij gebiedsontwikkelingen of de parkeerkundige onderbouwing ten behoeve van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Ik zeg daarbij wel eens: “Hoe lastiger de puzzel des te leuker de uitdaging”.

Sinds 2005 werk ik als allround parkeeradviseur en projectleider. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in het verwerken van parkeeronderzoeken en de parkeerkundige onderbouwing ten behoeve van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Dit doe ik door heel Nederland in opdracht van gemeenten en private partijen, zoals projectontwikkelaars en advocatenkantoren. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in parkeerkencijfers en parkeernormering. Zo ben ik nauw betrokken geweest bij het definiëren van de parkeernormen voor de gemeenten Utrecht en Groningen, de parkeerkencijfers van CROW en de kencijfers voor de laadinfrastructuur. Sinds enkele jaren doceer ik over Parkeren binnen het Omgevingsrecht via BerghauserPont.

De afgelopen periode komt de focus van mijn werkzaamheden steeds vaker te liggen op de wijze hoe met het onderdeel Parkeren bij gebiedsontwikkeling kan worden omgegaan. Het mobiliteitsconcept van MerwedeKanaalZone in Utrecht is hier een voorbeeld van. De wens voor verdichting van onze steden leidt ertoe dat een ander mobiliteitsgedrag nodig is, om te zorgen dat het verkeer in de stad blijft rijden; de mobiliteitstransitie. Bij veel gebieds- en locatieontwikkelingen adviseer ik daarom over het toepassen van Mobility Hubs en het effectief inzetten van deelauto’s en andersoortige MaaS toepassingen om op een andere manier invulling te geven aan de mobiliteitsbehoefte.