Bart Bos

Het openbaar vervoer is van enorm belang voor onze samenleving en zorgt voor deelname van inwoners aan de samenleving, houdt mensen mobiel en houdt onze steden en wijken leefbaar. De ontwikkelingen op het gebied van technologie, overheid en mobiliteit volgen elkaar in snel tempo op. Het openbaar vervoer moet haar plaats in die ontwikkelingen vormgeven door zelf dynamisch en flexibel te zijn en te blijven. Innovatie, service en diversifiëring van de mobiliteitsketen zijn hierbij sleutelwoorden. Sinds 2017 werk ik als adviseur openbaar vervoer om de toekomst van een steeds beter wordend openbaar vervoer in Nederland vorm te geven. Dit doe ik met passie, overtuiging en veel enthousiasme.

Sinds mijn afstuderen aan de NHTV in 2008 ben ik werkzaam geweest als operationeel en strategisch marketing-professional bij diverse regionale vervoersbedrijven en kan uit die ervaring putten in mijn adviesfunctie bij Goudappel Coffeng. Ik heb oog voor het belang van de reiziger, politieke belangen en de commerciële belangen van de marktpartijen en kan daarmee waardevol advies geven in tal van projecten.