Bas Alferink

De steeds veranderende mobiliteitsbehoefte van de mens intrigeert mij. De (soms) beperkte ruimte en de mogelijkheden die daarbij beschikbaar zijn, spelen hierin een belangrijke rol. Ik ben nieuwsgierig hoe ontwikkelingen zoals MaaS (Mobility as a Service) en zelfrijdende auto’s het verkeer en vervoer zullen beïnvloeden en veranderen.

Ik heb een bachelor in Sociale Geografie en Planologie, en een master in Sociale Planologie, beiden behaald aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Binnen deze studies heb ik mij breed ontwikkeld met betrekking tot ruimtelijke ordening, mobiliteit, gedrag en planologie.

Tijdens mijn afstudeerscriptie heb ik mij beziggehouden met de vraag op welke wijze de binnenstad van Groningen voetgangersvriendelijker kan worden ingericht. Aangezien Nederland een echt fietsland is, en zeker in de grote steden, blijft de aandacht voor de voetganger nog wel eens achter. En dat terwijl iedereen bij een verplaatsing begint en/of eindigt als voetganger, ook al is dit misschien maar een klein deel van de verplaatsing. De voetganger moet daarom zeker niet over het hoofd worden gezien binnen de steeds veranderende mobiliteitsbehoefte.

Sinds 1 juni 2018 werk ik als adviseur Mobiliteit & Ruimte in de vestiging Amsterdam. Binnen Goudappel Coffeng ben ik breed inzetbaar in allerlei soorten projecten. Juist deze afwisseling spreekt mij aan, vind ik belangrijk en zie ik als een uitdaging in mijn werkzaamheden.