Ben Peters

Verkeerskunde is een prachtig vakgebied met veel dynamiek, ook vanwege de relatie met ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Onderzoek naar effecten van (infrastructuur)plannen en met name de milieugevolgen en vervolgens de resultaten omzetten naar gedegen advies, dat is mijn passie!

Ik heb in de periode 1976-1980 verkeerskunde gestudeerd aan de toenmalige Nationale Verkeersacademie Tilburg, thans de NHTV te Breda.

Sinds 1997 werk ik bij Goudappel Coffeng als senior adviseur voor Zuid-Nederland en later als hoofd van de adviesgroep verkeersplanologie. Na een periode van 10 jaar als manager van de vestiging Eindhoven, richt me nu weer volop op de inhoud. Al heel wat jaren vervul ik rollen op terrein van advies, projectontwikkeling en procesbegeleiding voor een breed scala van opdrachtgevers in Zuid-Nederland. Sinds 2001 ben ik lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage te Utrecht. Vanuit deze nevenfunctie adviseer ik het bevoegd gezag over initiatieven en plannen voor de (hoofd)infrastructuur, over ruimtelijke plannen die variëren van bedrijventerreinen, woonwijken tot integrale ruimtelijke plannen en plannen in de recreatiesector. Ook treed ik regelmatig op als gastdocent en ben ik lid van adviescommissies in het onderwijs en het bedrijfsleven.