Bruno Verver

Het beter organiseren van mobiliteit in ons land heeft mijn bijzondere interesse; een hele klus om in de beperkte ruimte een match te vinden die recht doet aan wat mensen willen en aan de opgave van betrokken overheden. Verbeterslagen in verkeersmanagement zijn te maken binnen randvoorwaarden van veiligheid, doorstroming en klimaat. Graag zet ik mij in voor slimme toepassingen op dit terrein.

In oktober 2017 ben ik gestart in het programma “Aan het werk met Smart Mobility” van de Provincie Overijssel, in 2018 gevolgd door een training Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Eerdere werkervaring ligt in accountmanagement in de telecomsector en customer service. Bij Goudappel Coffeng geef ik sinds januari 2019 mede invulling aan de uitdagingen op gebied van intelligenter regelen van kruispunten. Functies als informeren, optimaliseren en prioriteren van weggebruikers vragen om nadere hoogwaardige invulling, waar ik graag samen met mijn collega’s de schouders onder zet.