Casper Westerveld

Als afgestudeerd planoloog en verkeerskundige heb ik een brede interesse voor mobiliteit en de wereld eromheen. Ik vind deze wereld boeiend omdat het in mijn opinie nooit gaat om mobiliteit alleen. Altijd zijn verschillende werkvelden gelinkt aan het specifieke vraagstuk van de opdrachtgever: van vastgoed tot bestemmingsplannen en van sociale geografie tot stedenbouw. Als verkeersplanoloog heb ik de interesse en de benodigde basiskennis om mee te praten over deze veelvoud aan onderwerpen.

Mijn studieloopbaan is in 2011 in Breda begonnen. Aan de Nederlandse Hogeschool Toerisme en Verkeer (NHTV) heb ik de bacheloropleiding Mobiliteit behaald. Na deze studie, heb ik de master Planologie (specialisatie mobiliteit in stedelijke netwerken) voltooid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2017 werk ik bij Goudappel Coffeng als adviseur bij het team Mobiliteit & Ruimte. Vanuit mijn achtergrond in verkeer en planologie werk ik mee aan een breed scala aan projecten, vooral met een integrale insteek.

Voor mij is integraliteit een codewoord voor het succes van projecten. Ik beschouw het als een must dat partijen vanuit verschillende achtergronden samenwerken aan de best mogelijke oplossing. Ik zie mijzelf daarmee niet als een specialist, maar als een generalist.