Christiaan Nab

In mijn jonge jaren was ik al geïnteresseerd in verkeer. Tijdens autoritten, die me niet lang genoeg konden duren, fantaseerde ik over waar mensen vandaan komen en naar toe gaan. Nadat ik mijn HBO-opleiding Verkeerskunde in 2008 had afgerond ben ik bij Goudappel Coffeng aan de slag gegaan.

Sinds 2013 ben ik projectleider in het team parkeren & locatieontwikkeling. Jaarlijks voer ik, in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgever (hoofdzakelijk private partijen), lokale overheden en uiteraard een team van collega’s, vele studies uit naar de verkeers- en parkeerkundige effecten van gebieds- en locatieontwikkeling. In deze rol ben ik regelmatig te vinden bij de rechtbank en Raad van State om ons werk te verdedigen. Onderwerpen hierbij zijn onder andere de verkeersgeneratie en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Ook verkeersveiligheid en
-ontwerp spelen een grote rol. Dit maakt me tot een breed inzetbare projectleider. Mijn bijdrage heeft geresulteerd in vele geslaagde ontwikkelingen waarvan onder andere Hornbach-vestigingen in Den Haag en Duiven inmiddels ook in functie zijn. 

De leukste adviezen vind ik die studies waarin de verschillende onderdelen van de verkeerskunde samenkomen. Hoe groter de verkeerskundige uitdaging, des te beter ben ik in mijn element. Degelijk en betrouwbaar zijn hierin kernwoorden.