Christiaan Nab

In mijn jonge jaren was ik al geïnteresseerd in verkeer. Tijdens autoritten, die me niet lang genoeg konden duren, fantaseerde ik over waar mensen vandaan komen en naar toe gaan. Thuis deed ik niets anders dan met auto’s spelen.

Van deze hobby heb ik na mijn opleiding Verkeerskunde aan de hoge school Windesheim mijn werk gemaakt. Ik houd me voornamelijk bezig met de verschillende verkeerskundige facetten die bij locatieontwikkeling komen kijken, van NEN-toetsen van parkeergarages tot het toetsen van de verkeersveiligheid als gevolg van verkeersgeneratie. Het liefst in overleg met verschillende betrokkenen om samen te komen tot een optimale situatie. Of het nu rijdende auto’s zijn, die als gevolg van een ontwikkeling mogelijk effect hebben op de verkeersveiligheid, of aantallen geparkeerde auto’s op een maatgevend moment, ik kan met de verschillende facetten goed uit de voeten.

De leukste adviezen vind ik die studies waarin de verschillende onderdelen van de verkeerskunde samenkomen. Hoe groter de verkeerskundige uitdaging, des te beter ben ik in mijn element. Degelijk en betrouwbaar zijn hierin kernwoorden. Sinds mijn afstuderen in 2008 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng. De eerste jaren heb ik gewerkt als algemeen verkeerskundig adviseur in de regio’s Noordoost en Randstad. Sinds 2013 maak ik onderdeel uit van het team Parkeren & Locatieontwikkeling, waarin ik hoofdzakelijk werk voor private partijen .