Christiaan Palsrok

Onderscheid door kwaliteit en innovatie. Een verkeersmodel kàn een krachtig instrument zijn om oplossingsrichtingen te verkennen. De kwaliteit van het model bepaald echter de kwaliteit van het eindresultaat. Mijn drijfveer is het opstellen van verkeersmodellen met minimale concessies als het om kwaliteit gaat, met een zo breed mogelijk toepassingsvlak. Door continu te blijven innoveren kan de beschrijvende waarde van een verkeersmodel blijven groeien en daarmee de toepassingsmogelijkheden.
Oorspronkelijk kom ik uit de IT-sector, maar inmiddels ben ik al ruim 11 jaar werkzaam bij Goudappel Coffeng als adviseur modeltoepassingen. Sinds die tijd heb ik een steeds grotere stempel kunnen drukken op de combinatie van het verkeersmodel Omnitrans en IT binnen Goudappel Coffeng. Door mijn brede kennis van beide werkvelden ben ik in de positie om mensen, kennis, ervaring en innovatie aan elkaar te verbinden.