Danny Walraven

Ik vind het leuk om van het begin tot het eind aan een project te werken en de klant te helpen met het totale proces. Mijn grootste passie ligt hierbij in het vertalen van inhoudelijke (technische) zaken naar maatschappelijk relevante thema’s die iedereen begrijpt. De politieke gevoeligheden, communicatie met bewoners en belanghebbenden en de samenwerking met de klant en collega’s zijn aspecten die me hierbij erg aanspreken.

Ik heb ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd aan de NHTV in Breda en ben in februari 2003 afgestudeerd. Vervolgens heb ik de studie sociale geografie en planologie gevolgd aan de Universiteit Utrecht en deze in februari 2005 afgerond.

Voordat ik bij Goudappel Coffeng kwam, werkte ik twee jaar als verkeerskundige bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanaf maart 2007 werk ik bij Goudappel Coffeng vanuit de locatie Eindhoven, als adviseur bij de groep Mobiliteit & Ruimte. Ik heb brede ervaring als project- en procesleider bij infrastructurele en mobiliteitsstudies. Zo ben ik als projectleider onder andere betrokken geweest bij verschillende integrale infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingen, het opstellen van gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen en (regionale) fietsplannen.