Daphne van den Hurk

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben niet alleen effect op de fysieke omgeving, maar ook op het menselijk gedrag. Ik krijg energie van projecten waar mobiliteit, ruimte en gedrag elkaar raken. Hoe ontwerpen we een verkeersveilige schoolomgeving? Hoe komen we tot een logische en multimodale ontsluitingsstructuur voor alle weggebruikers? Kiezen fietsers vaker voor een aantrekkelijke, afwisselende of snelle fietsroute? Dit zijn vragen waar ik mij mee bezig houd in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Sinds 1 juni 2017 werk ik als adviseur Mobiliteit & Ruimte op onze vestiging in Eindhoven. Ik werk mee aan een breed scala van projecten op zowel lokaal als regionaal niveau. In projecten ben ik van waarde door mijn analytische vaardigheden en het vertalen van (technische) gegevens in heldere visualisaties.

Ik heb mijn bachelor Bouwkunde aan de TU Eindhoven en mijn master Transport, Infrastructure & Logistics aan de TU Delft afgerond. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik bij Goudappel Coffeng onderzoek gedaan naar de invloed van automatische voertuigen op het parkeergedrag van reizigers. Begin 2018 ontving ik hiervoor de Ward Vleugels Q-Park Thesis Award. Deze waardering gaat naar de beste masterscriptie op het gebied van mobiliteit en parkeren.