Dennis Gerritsen

Gebiedsontwikkeling intrigeert mij al sinds mijn jeugd. De fysieke leefomgeving is een dynamisch speelveld waarbinnen stakeholders hun eigen rol innemen. Mobiliteit is onderdeel van dit speelveld en gegeven de verschillende belangen een belangrijk aspect in het proces van ruimtelijke ontwikkeling.

Mijn interesse in het speelveld tussen de fysieke en sociale leefomgeving heb ik kunnen ontplooien tijdens mijn HBO-opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Mede hierom heb ik deze studie in 2015 met succes afgerond. En daarna heeft Goudappel Coffeng mij de kans gegeven om de wereld van ruimtelijke ontwikkeling in te duiken.

Ik maak onderdeel uit van het specialistenteam Parkeren & Locatieontwikkeling. Dit dynamische team geeft mij energie vanwege de diversiteit in ruimtelijke vraagstukken. Vanuit mijn brede interesse in de wereld van ruimtelijke ontwikkelingen formuleer ik adviezen op maat voor onze opdrachtgevers. Als projectleider krijg ik energie van het vinden en inzetten van de juiste specialisten voor een optimaal resultaat.