Dennis Gerritsen

Waarom ligt daar een rotonde en waarom staan hier verkeerslichten? Wat zijn de motieven van de verkeersdeelnemers achter hun bewegingen? En waarom staat dat parkeerterrein vol? Dit zijn vragen die mij in het dagelijkse leven bezig houden.

Mijn interesse in mobiliteit en ruimte heb ik kunnen ontplooien tijdens mijn HBO opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Alsmede hierom heb ik deze studie in 2015 met succes weten af te ronden. En daarna? Goudappel Coffeng heeft mij de kans gegeven om na mijn opleiding de échte wereld van de mobiliteit in te duiken.

Ik maak onderdeel uit van het team Parkeren & Locatieontwikkeling. Dit dynamische team geeft mij energie vanwege de diversiteit in ruimtelijke vraagstukken. Vanuit mijn brede interesse in de wereld van de verkeerskunde formuleer ik adviezen op maat voor onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om een parkeeronderzoek voor gemeenten, ruimtelijk economische vraagstukken voor binnensteden of herontwikkeling van een woon- werklocatie; ik stort mij er voor de volle 100% in. Vanuit deze attitude probeer ik elke dag nieuwe dingen te leren.