Dennis Roelofsen

Transport van mensen en goederen is een onderwerp dat mij van jongs af aan intrigeert. Mobiliteit is hierin een essentieel onderdeel en onmisbaar in een goed functionerende samenleving. Onder andere door de klimaatproblematiek en alsmaar groeiende verstedelijking, komt ons mobiliteitssysteem steeds meer onder druk te staan. Openbaar vervoer biedt hier op efficiënte manier verlichting aan. De invloed die goed georganiseerd openbaar vervoer heeft op de mobiliteit van mensen en de maatschappelijke effecten die hieruit voortvloeien, spreken mij hierin bijzonder aan.

Tijdens mijn studie Technische Bestuurskunde kwam steeds meer het gevoel de interesse in transport ook professioneel navolging te geven. In 2016 ben ik afgestudeerd in de multidisciplinaire master Transport, Infrastructure & Logistics aan de TU Delft. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op het reizigersperspectief tijdens verstoringen in het stedelijk OV-netwerk, uitgevoerd bij HTM. Als adviseur Openbaar Vervoer richt ik mij voornamelijk op spoor gerelateerde projecten. Door mijn kennis en enthousiasme over deze onderwerpen hoop ik mijn steentje bij te dragen aan nóg beter OV in Nederland.