Ellen van der Werff

Openbaar vervoer is een actueel thema en regelmatig onderwerp van discussie. Het speelvlak tussen overheden, vervoerders en reizigers vind ik enorm interessant. Als adviseur probeer ik, door gebruik te maken van mijn kennis en brede achtergrond op het gebied van mobiliteit, te werken aan een beter openbaar vervoer in Nederland en daarbuiten.

In 2017 ben ik afgestudeerd in de multidisciplinaire master Transport, Infrastructuur & Logistiek. Tijdens mijn afstuderen heb ik gekeken naar regelmaatsturing bij hoogfrequente buslijnen; in plaats van dat bussen volgens dienstregeling rijden, wordt er geprobeerd om de opvolgtijden tussen bussen gelijk te houden. Op die manier kan de betrouwbaarheid van een buslijn verbeterd worden.

Sinds september 2017 werk ik als adviseur openbaar vervoer op onze vestiging in Den Haag. Dankzij mijn multidisciplinaire masteropleiding heb ik een brede kijk op het gebied van mobiliteit. Ik ben gedreven en goed in staat om problemen kritisch te bekijken en complexe vraagstukken te analyseren. Waar nodig aan de hand van de steeds grotere hoeveelheid beschikbare OV-data (voertuig- en/of reizigers). Binnen Goudappel werk ik mee aan diverse projecten op zowel strategisch niveau als aan kleinschaligere studies.