Ellen van der Werff

Openbaar vervoer is een actueel thema en regelmatig onderwerp van discussie. Tijdens mijn bacheloropleiding Technische Bestuurskunde groeide mijn interesse in het openbaar vervoer. Het speelvlak tussen overheden, vervoerders en reizigers vind ik enorm interessant. In 2017 ben ik afgestudeerd in de multidisciplinaire master Transport, Infrastructure & Logistics. Tijdens mijn afstuderen heb ik gekeken naar regelmaatsturing bij hoogfrequente buslijnen; in plaats van dat bussen volgens dienstregeling rijden, wordt er geprobeerd om de opvolgtijden tussen bussen gelijk te houden. Op die manier kan de betrouwbaarheid van een buslijn verbeterd worden.

Dankzij mijn multidisciplinaire masteropleiding heb ik een brede kijk op het gebied van mobiliteit. Ik ben gedreven en goed in staat om problemen kritisch te bekijken en complexe vraagstukken te analyseren. Van nature ben ik in veel dingen geïnteresseerd en probeer ik zoveel mogelijk bij te leren en mezelf te ontwikkelen. Als adviseur probeer ik, door gebruik te maken van mijn kennis en brede achtergrond op het gebied van mobiliteit, te werken aan een beter openbaar vervoer in Nederland en daarbuiten.