Ellis van Gorp

Hoe maken we Nederland (en daarbuiten) steeds een stukje beter voor de samenleving? Ik word enthousiast als ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Mobiliteit speelt hierin een essentiële rol, zoals passend vervoer voor zowel de gewone burger als voor mensen met een beperking en de vergrijzende bevolking. Het geeft mij energie om samen met een team te werken aan verbeteringen en oplossingen voor dit type vraagstukken.

Eind 2019 ben ik afgestudeerd in de master Transport, Infrastructuur & Logistiek aan de TU Delft. Tijdens mijn afstudeerscriptie heb ik gekeken naar de voorkeuren en het bus gebruik van ouderen (65+). In dit onderzoek richtte ik me op de invloed van het netwerkontwerp en in hoeverre de voorkeuren daarvoor verschillen tussen ouderen onderling.

Sinds januari 2020 werk ik als adviseur openbaar vervoer op de vestiging Den Haag. Binnen Goudappel werk ik mee aan verschillende projecten met betrekking tot openbaar vervoer: van toekomstplannen voor de inrichting van het ov netwerk, tot doelgroepenvervoer. Omdat ik een brede interesse heb en graag mijn kennis wil uitbreiden werk ik niet alleen mee aan ov projecten, maar ook aan diverse andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van (stads)logistiek en mobiliteit en ruimte.