Erik Geerdes

In mijn functie van interimmanager en procesmanager voel ik mij voornamelijk in mijn element als ook andere dan alleen verkeerskundige vakdisciplines bij het proces betrokken dienen te worden. Hierbij haal ik graag niet-verkeerskundige aspecten en voorbeelden naar voren. Mooi voorbeeld hiervan is het feit dat ik mijn managementvaardigheden heb doorontwikkeld door het volgen van een Master in Sportmanagement bij het Johan Cruyff Instituut voor Sport Studies.

In 1999 ben ik vanuit Goudappel Coffeng overgestapt naar zusterbedrijf Tiem. Ik kreeg hierbij de gelegenheid mijn reeds ingeslagen weg, om vanuit de inhoudelijke ervaring meer te doen als projectmanager en coach, verder te versterken. Ik heb voor de Goudappel Groep het traineeship op mogen zetten en was als lid van het managementteam van Tiem onder andere ook verantwoordelijk voor de interne kennisdeling. Sinds 2013 opereren we weer onder de naam Goudappel Coffeng.