Erik Oerlemans

Het vakgebied verkeer en vervoer is niet meer dan een logische invulling van een jarenlange interesse. Het is een mooi vakgebied, dat essentieel is in het dagelijks leven, maar waar mensen onbewust gebruik van maken. Totdat het systeem onverhoopt vastloopt. Dan is ‘het verkeer’ gespreksonderwerp nummer 1 op verjaardagen. Het is mooi dat je als verkeers- en vervoerskundige vooruit moet denken, om díe gesprekken te voorkomen. Zodat de verjaardag toch nog gezellig wordt.

Aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda heb ik verkeerskunde gestudeerd. Daar ben ik in 2010 afgestudeerd via een afstudeerstage bij de gemeente Rotterdam, met een scriptie over de gewenste omgang met prioriteit voor openbaar vervoer bij verkeerslichten in die stad. Sinds september 2010 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng. Daar richt ik mij op advisering over diverse verkeerskundige vraagstukken, variërend van verkeersveiligheid tot verkeersberekeningen. Bovenal ligt mijn focus op projecten met betrekking tot openbaar vervoer; zoals vervoerwaardeanalyses, ontwikkeling en wijziging van lijnvoering, exploitatieberekeningen en beleidsontwikkeling.