Floris Frederix

Klanten omschrijven mij als betrouwbaar, enthousiast en eerlijk. Ze zeggen ‘met hem kom je er altijd uit’. Ik vind het leuk om binnen complexe randvoorwaarden samen met opdrachtgevers te komen tot de beste oplossing. Daarbij zorg ik voor een goede planning en ga ik nauwkeurig te werk. Een inhoudelijk goede oplossing is pas bruikbaar als deze begrijpelijk is. Een duidelijk verhaal met helder beeldmateriaal en voldoende toelichting vind ik daarom erg belangrijk.

Tijdens mijn studie planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik me verdiept in verkeer en vervoer, dat vind ik het interessantst. Sinds 2005 werk ik bij Goudappel Coffeng binnen de groep verkeer & ruimte. Mijn ervaring is divers. Van verkeersafwikkeling en maatschappelijke kosten batenanalyse tot milieu-effectrapportages en akoestisch onderzoek. Maar ook van strategische planvorming en GVVP’s tot verkeerseffecten van inbreidingsplannen en nieuwbouwlocaties. Ik heb mij gespecialiseerd in verkeersbeleid en verkeer & vervoer bij ruimtelijke/stedelijke ontwikkeling. Daarbinnen kan ik met veel plezier mijn verkeerskundige en planologische kennis optimaal combineren en inzetten.