Frank Aalbers

Voor mijn klanten sta ik voor objectieve en onafhankelijke inhoudelijke kennis, kwaliteit en betrokkenheid op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vanuit deze basis ga ik (binnen kaders) vervolgens flexibel en creatief om met vraagstukken die afstemming vereisen met vakgebieden zoals bijvoorbeeld ruimtelijke economie, stedenbouw en recreatie & toerisme. Daar waar mensen, inhoud en proces (moeten) samenkomen heb ik plezier in het werk.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Verkeersacademie Tilburg (VAT). Mijn verkeerskundige kennis heb ik door de jaren heen verbreed en aangevuld door studies en relevante ervaringen op het gebied van bestuur, juridische procedures, (financieel) management, stedenbouwkundige techniek & ruimtelijke planning en exploitatie en financiering van parkeervoorzieningen.

Als senior adviseur van het specialistenteam van Goudappel Coffeng ben ik gespecialiseerd in de projectleiding van projecten die gerelateerd zijn aan verkeer in relatie tot gebiedsontwikkeling en/of het realiseren van specifieke voorzieningen (verkeersontsluiting en -afwikkeling, parkeren, verkeersgeneratie, verkeersveiligheid en milieu). Ook als projectleider wil ik goed inhoudelijk op de hoogte zijn van wat er binnen mijn projecten speelt.

Bijzondere aandachtvelden en kennis en kunde liggen op het gebied van verkeersveiligheid op en rondom overwegen, effecten van reclame langs wegen, kencijfers voor parkeren, verkeersgeneratie & logistiek, en gebieds- (en leisure)ontwikkelingen.