Frank Aalbers

Voor mijn klanten sta ik voor objectieve en onafhankelijke inhoudelijke kennis, kwaliteit en betrokkenheid op het gebied van verkeer. Toch weet ik vanuit deze basis waar nodig ook flexibel en creatief om te gaan met vraagstukken die afstemming vereisen met aanpalende vakgebieden zoals ruimtelijke economie, stedenbouw en recreatie & toerisme. Daar waar mensen, inhoud en proces (moeten) samenkomen heb ik plezier in het werk.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Verkeersacademie Tilburg (VAT). Mijn verkeerskundige kennis heb ik echter door de jaren heen verbreed en aangevuld door onder andere studies op het gebied van (financieel) management, stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning, en exploitatie en financiering van parkeervoorzieningen.

Sinds januari 2001 werk ik bij Goudappel Coffeng bij de groep verkeer & ruimte in Deventer, tegenwoordig als senior adviseur. Ik ben gespecialiseerd in de projectleiding van projecten die gerelateerd zijn aan verkeer in relatie tot gebiedsontwikkeling en/of het realiseren van specifieke voorzieningen (verkeersontsluiting en -afwikkeling, parkeren, verkeersgeneratie, verkeersveiligheid en milieu). Hierbij ben ik bovenmatig gericht op afstemming met vakgebieden als planologie, ruimtelijke economie, stedenbouw en recreatie & toerisme.