Frank Aarnink

Ik ben een enthousiaste adviseur die zich dagelijks bezighoudt met veelzijdige projecten rondom Amsterdam: van strategische visies op Schiphol tot concrete oplossingen als het verbeteren van de verkeersafwikkeling op een kruispunt.

Ik wil daarbij een breed inzetbare verkeerskundige zijn, die nadrukkelijk nauw met de opdrachtgever samenwerkt. Ik wil mijn opdrachtgever graag persoonlijk kennen.

Sinds februari 2005 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng bij de groep verkeer & ruimte in Amsterdam. Ik houd me bezig met allerlei uitdagende ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen op Schiphol en in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Zo ben ik betrokken bij de omlegging N201, de verkeersstructuur rondom Schiphol en een integrale visie op het wegennet in Haarlemmermeer (Noord). Ik weet dat nieuwe kennis en ervaring opdoen belangrijk voor mij is. Maar de samenwerking en communicatie met klanten en mijn collega’s vind ik het allerleukst!