Frans de Vries

Verkeersmodellen worden vaak ingezet als instrument voor het maken en toetsen van mobiliteitsbeleid of het inzichtelijk maken van problemen ten aanzien van mobiliteit. Het gebruik van een verkeersmodel biedt veel mogelijkheden om, zowel huidige als toekomstige, effecten van mobiliteitsbeleid en mobiliteitsproblemen inzichtelijk te maken. Om een weloverwogen en toekomstbestendige keuze te maken heeft de opdrachtgever de juiste informatie nodig. Ik hecht veel waarde aan het concreet, helder en overzichtelijk overbrengen van modeluitkomsten om de opdrachtgever te helpen bij het maken van de juiste beslissing.

Sinds 2014 ben ik werkzaam als adviseur Verkeersprognoses op de afdeling Verkeersmanagement en –prognoses. Hierbij werk ik aan diverse mobiliteitsvraagstukken van verschillende overheden, voornamelijk binnen de provincie Zuid-Holland, waarbij het gebruik van uni- of multimodale verkeersmodellen tot de benodigde inzichten leidt. Zo heb ik intensief meegewerkt aan het verkeersonderzoek naar een derde stadsbrug in Rotterdam, de MER Honderdland fase 2 Westland en de verkeersberekeningen voor de Coolsingel Rotterdam. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de actualisatie van het verkeersmodel voor de omgevingsdienst Midden-Holland en de actualisatie van het verkeersmodel voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.