George Kooistra

Het meewerken aan oplossingen voor verkeersproblemen, die door veel mensen worden ervaren, is een onderdeel van ons werk dat er voor zorgt dat je werk betekenis krijgt en tastbaar wordt. In ons werkveld zijn betrouwbare en accurate gegevens vaak van groot belang voor de onderbouwing van besluitvorming. Ik streef er dan ook naar om cijfers en modellen te leveren waar de opdrachtgever direct verder het project of de organisatie mee in kan. Wat het hele besluitvormingsproces daarnaast extra interessant maakt, is dat dit vaak niet alleen op basis van cijfers gebeurt, maar dat politieke belangen ook een belangrijke rol spelen. Ik heb de propaedeuse toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente afgerond, waarna ik gekozen heb om mij in een minder theoretische richting verder te ontwikkelen. Uiteindelijk is dit de opleiding civiele technologie en management geworden met afstudeerrichting verkeer, vervoer en ruimte.

In 2004 ben ik afgestudeerd en sindsdien in dienst bij Goudappel Coffeng. Ik werk als projectleider modeltoepassingen vanuit de vestiging Leeuwarden en richt me voornamelijk op modelwerkzaamheden in Noord Nederland.