Gerard Bruil

Advisering op maat: een verkeersmodel is een middel, niet een doel; pas het middel dus niet toe als het ook eenvoudiger kan, en pas het middel aan als het doel er om vraagt; realiseer je altijd wat de beperkingen zijn van het middel. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen: actualiteit van modellen is essentieel, en nieuwe thema’s en inzichten vergen vaak een nieuwe modelbenadering. Kijk om je heen: vermijd het wiel opnieuw uit te vinden; er is al heel veel uitgezocht in Nederland, maar vooral ook internationaal. Vanaf 1 september 1993 werk ik als adviseur modeltoepassingen bij Goudappel Coffeng.

Na mijn studie verkeerskunde aan de Verkeersacademie Tilburg (1977-1982) werkte ik bij verschillende organisaties, zowel bij de overheid als bij andere consultants. Na het doorlopen van de Verkeersacademie Tilburg heb ik me, na enkele jaren algemene verkeerskundige werkzaamheden te hebben verricht, steeds meer toegelegd op de ontwikkeling en toepassing van verkeersmodellen. Ik heb me ontwikkeld, binnen het verkeerskundige vakgebied, van generalist naar specialist. Door deze achtergrond ben ik nooit een pure specialist geworden. De vertaling van ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen in de uitgangspunten en in de werking van verkeersmodellen heeft daarom mijn bijzondere aandacht, maar daarnaast ook de interpretatie van uitkomsten van verkeersmodellen naar een advies op maat. Ik ben contactpersoon voor enkele grote regionale modelsystemen (zoals Arnhem-Nijmegen en Haaglanden periferie).

Mede op basis hiervan ben ik voor circa 35 gemeenten aanspreekpunt voor alle (model)vragen. Deze worden door mij besproken, uitgezet en gecontroleerd. Goede communicatie met alle actoren speelt hierbij een belangrijk rol. Sinds 2005 ben ik plaatsvervangend groepshoofd van de groep modeltoepassingen.