Gerard Wiersma

Hoe veel auto’s zullen er over een nieuwe weg gaan rijden? Hoe veel reizigers trekt een nieuwe OV-verbinding? Geen enkele kwantitatieve verkeersvraag kent een standaard antwoord. Samen met de klant komen tot een betrouwbare verkeersprognose, dat geeft mij energie. De keuze en het toepassen van het juiste verkeersmodel voor een specifieke vraag is over het algemeen niet eenvoudig: “Het verkeersmodel is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel om te komen tot een gedegen advies”.

Ik heb Techniek en Maatschappij gestudeerd aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Sinds 1 april 2001 werk ik als senior adviseur bij Goudappel Coffeng bij de groep Verkeersmanagement & -Prognoses.

Ik heb veel ervaring in het opstellen, ontwikkelen en toepassen van regionale en stedelijke verkeersmodellen en ben modelbeheerder van de regio’s Arnhem-Nijmegen, Rivierenland en Barneveld.