Gerben Dorenbos

Vanaf kinds af aan heb ik het openbaar vervoer al fascinerend gevonden. Ik heb het altijd al interessant gevonden om te bestuderen hoe netwerken in elkaar zitten: het bepalen van logische locaties voor overstapknooppunten en hoe de behoefte van verschillende reizigers samengevoegd kan worden tot één efficiënt systeem. Om die reden heb ik gekozen voor mijn master Civiele Techniek, track Transport & Planning, waar ik in maart 2018 ben afgestudeerd.

Tijdens mijn masteropleiding heb ik bewust de link met de praktijk op gezocht. Mijn eerste stage vond plaats bij HTM met als thema het herontwerpen van het tramnetwerk op basis van demografische gegevens. Mijn afstudeerstage bij TNO had als onderwerp het implementeren van auto-delen in activity-based modellen. De rode draad in beide (inhoudelijk zeer verschillende) stages was de link met data/modellen. Ik vind het interessant om verschillende databronnen en de uitkomsten van verkeersmodellen te analyseren en interpreteren, om daar vervolgens conclusies en aanbevelingen uit te trekken voor toepassingen in de praktijk.

Aan de ene kant zijn mijn interesses op het vlak van mobiliteit zijn breed. Naast het openbaar vervoer zelf, vind ik ook nieuwe mobiliteitsconcepten (zoals autodelen en e-bikes) en hun interactie met het OV interessant, net als de interactie tussen de (stedelijke) leefomgeving en het OV-systeem. Aan de andere kant vind ik het ook leuk om vooral diep in opdrachten te duiken en tot in de kleinste details met opdrachten bezig te zijn.