Gert Willems

Ik krijg energie door actief mee te werken aan het bereikbaar houden van Nederland nu en in de toekomst. Mijn persoonlijke motto hierbij is: maximaal en optimaal benutten van infrastructuur, waarbij de mobilist centraal staat en systemen secundair zijn.

In een gepassioneerde werkomgeving bij Goudappel Coffeng kan ik dit perfect tot ontplooiing brengen. Als groepshoofd heb ik de missie voor de specialistengroep verkeersmanagement een (prettige) werkomgeving te creëren, waarin de mensen het maximale en het beste uit zichzelf naar boven halen.

De opleiding verkeerskunde heb ik gevolgd aan de VAT in Tilburg (thans Hogeschool voor Toerisme en Verkeer). Sinds 1 oktober 1987 werk ik bij Goudappel Coffeng, momenteel als hoofd van de groep verkeersmanagement. Ik heb veel ervaring met projecten op het gebied van netwerkmanagement en verkeers-afwikkeling op netwerk- en kruispuntniveau. Mijn expertise ligt op het vlak van dynamisch verkeersmanagement en dynamische en statische modellen. Ik heb onder andere deelgenomen aan het onderzoek naar de effecten van de mogelijke realisatie van het doelgroepensysteem in de Beneluxtunnel, de faseringsstudie realisatie A73 en de simulatiestudie ‘Gedragsexperiment betaalstroken A1/A6’.