Guido Scheerder

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door winkels. Waarom doet de ene winkel het super en de andere niet? De fascinatie voor winkels vormt de basis voor mijn werk. Ik verricht met veel plezier marktonderzoek voor retailers, ontwikkelaars en beleggers en geef beleidsadvies aan gemeenten. Daarnaast geniet ik ervan om ondernemers te coachen en enkele uren per week les te geven aan de HBO opleiding Small Business en Retailmanagement.

Ik adviseer niet alleen over winkels, maar ook over andere consumentgerichte voorzieningen als horeca, bioscopen, tankstations en woningbouwprojecten. Vragen die ik samen met mijn collega’s bij Goudappel Coffeng bij de kop pak zijn: Hoe zien de succesvolle centra van de toekomst eruit en wat is nodig om die te realiseren? Hoe voorkomen we leegstand en dringen we die met resultaat terug? Naar welke voorzieningen is ook in deze tijd vraag? Met welke projecten gaan we door en met welke niet? Wat zijn de kosten en opbrengsten van herontwikkelingsopgaven?

In mijn projecten leg ik graag de verbinding tussen economie en mobiliteit. Economische vitaliteit is afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Een ingreep in de verkeerssituatie is vaak direct van invloed op het functioneren van een bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd, een gebied autovrij wordt gemaakt of wanneer de parkeermogelijkheden of -tarieven veranderen. Samen met mijn collega’s heb ik een tool ontwikkeld, waarmee we de effecten van verkeersmaatregelen op het functioneren van winkels en andere bedrijven in kaart brengen. Op basis van deze tool en onze ervaring en expertise, analyseren we welke effecten optreden en adviseren we hoe u negatieve effecten beperkt en positieve effecten vergroot.