Guido van Vught

Verkeersmanagement waaronder verkeersregeltechniek is een boeiend vak. Het blijft continu in beweging en innoveert nog steeds. Het is voor mij een uitdaging om naar het achterliggende probleem te zoeken en daarvoor het juiste advies te geven.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. In 1999 ben ik bij de gemeente Tilburg aan de slag gegaan als verkeersregelkundige. Per 1 september 2015 heb ik de overstap gemaakt naar Goudappel Coffeng. De ervaring die ik heb opgedaan bij de overheid helpt mij en het team verkeersmanagement om de juiste adviezen naar de klant te verzorgen