Han Zwijnenberg

Het maakt niet uit wat iemand beweegt, maar vooruitkomen in de wereld van vandaag is moeilijker dan ooit. Het managen van verkeer, van mobiliteit, van verkeersveiligheid, de roep om innovatie, om nieuwe technologieën, het is op z'n minst een uitdagende omgeving te noemen. Maar perfect voor samenwerking met Goudappel Coffeng. Of het nu Smart Mobility, of ITS of Automatisch Rijden heet, het zijn innovaties waarmee ons mobiliteitssysteem efficiënter ingericht kan worden, of zelfs getransformeerd kan worden. Innovatie van processen of systemen is de motor van vooruitgang. Het vormgeven en implementeren van die ontwikkelingen op strategisch of tactisch niveau heeft mijn grote interesse, al ruim 25 jaar.

Bij verschillende werkgevers zoals TNO, de ministeries van EZ en I&M heb ik kennis en ervaring opgebouwd die ik als adviseur Smart Mobility en business developer inzet om resultaten te boeken. Daar neem ik voor mee: mijn domeinkennis van Smart Mobility, C-ITS en Automated Driving, mijn vaardigheden in programma- en projectmanagement, mijn grote (inter)nationale netwerk, en het vermogen om mensen te motiveren en te binden aan een gemeenschappelijk doel. Mijn sterke punten daarbij zijn: het transformeren van ideeën naar een doelgerichte aanpak, het organiseren van (publiek-private) samenwerking, en het ontwikkelen van voorstellen of projecten voor programma’s als Beter Benutten of onderzoeksprogramma’s (Horizon 2020, SmartWayZ, NWO).