Ilse Galama

Ik word enthousiast van complexe vraagstukken over de toekomst van onze steden. Mobiliteit en ruimte spelen hierin een grote rol. Door mijn brede achtergrond in Bouwkunde en Transport, Infrastructuur en Logistiek, beide aan de TU Delft, heb ik zowel de stedenbouwkundige, als de verkeerskunde kant mogen ervaren. En mijn kennis ligt ook juist op dit raakvlak tussen mobiliteit en de stedelijke omgeving.

Sinds 1 november 2017 werk ik als adviseur Mobiliteit & Ruimte in de vestiging Amsterdam. Binnen Goudappel Coffeng werk ik mee aan diverse projecten, met focus op stedelijke opgaven: van strategische visies voor de toekomst van de stad en MIRT-trajecten, tot meer kleinschalige verkeersstudies en herinrichtingsprojecten.

Hiervoor was ik werkzaam bij de TU Delft, waar ik onderzoek deed naar walkable and bikeable cities, zowel in Nederland als internationaal. In het kader daarvan heb ik ook meegewerkt aan diverse internationale strategische opgaven voor steden als onder andere Johannesburg en Sao Paulo.