Jelmer Herder

Een verkeersmodel is een ingewikkeld instrument dat vaak wordt ingezet bij verschillende verkeersstudies en daarmee ook een prominente rol heeft in besluitvorming. Daarom vind ik het belangrijk, zowel bij de bouw als bij het gebruik van een verkeersmodel, dat mijn werk voldoet aan een hoge kwaliteit waarbij de klant krijgt wat hij verwacht. Naast een kwalitatief goed product, vind ik het belangrijk dat je de klant er ook verder mee helpt. De klant moet binnen zijn organisatie verder uit de voeten kunnen met de geleverde producten op verschillende niveaus.

In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waar ik de opleiding verkeerskunde heb afgerond. Daarna ben ik begonnen bij Goudappel Coffeng bij de afdeling Modeltoepassingen. Voor de regio Noord-Holland Zuid treed ik op als modelbeheerder en projectleider in tal van studies. Het afgelopen jaar ben ik o.a. betrokken geweest bij de omlegging N201+, wegennetstudie Haarlemmermeer en omlegging Badhoevedorp. Daarnaast ben ik modelbeheerder van een aantal gemeentelijke verkeersmodellen, zoals gemeente Assen, Meppel, Noordoostpolder en gemeente Diemen.

De afgelopen jaren ben ik ook nauw betrokken geweest bij de planstudies die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat met het NRM. Bij de modelbouw en planstudies is ruime ervaring opgedaan met de technieken (QBLOK, AVV MAT), modules (OGM/GM, RGM) en kwaliteitsprotocollen binnen het NRM. Naast de veelvuldige bouw en toepassing van statische modellen heb ik tevens ervaring met het bouwen en toepassen van macroscopische dynamische modellen. Zo hebben we het huidige macrodynamisch verkeersmodel Amsterdam gemaakt, waarbij ik optreed als projectleider.