Jeroen Kuijpers

Het is voor mij een uitdaging om op een specifieke locatie binnen de gestelde normen, eisen en randvoorwaarden een ontwerp te maken dat voor alle verkeersdeelnemers zorgt voor een verkeersveilige, vergevingsgezinde en herkenbare situatie, passend in zijn ruimtelijke omgeving.

Na mijn studie verkeers- en stedenbouwkunde aan het ROC Midden-Brabant sector Techniek van Tilburg heb ik hier een vervolg aan gegeven door verkeerskunde te studeren aan de NHTV Internationale Hogeschool van Breda. Sinds 1 maart 2005 ben ik werkzaam als adviseur verkeer & ruimte bij Goudappel Coffeng.

Mijn specialisatie is het maken en uitwerken van verkeerstechnische ontwerpen met behulp van AutoCAD, maar ook in het maken van schetsontwerpen uit de hand. Dit varieert van 30 km/h-zones tot stroomwegen. Daarnaast houd ik mij bezig met het toetsen van ontwerpen aan de hand van de geldende normen, vanuit het gedrag van alle verkeersdeelnemers en met behulp van CURSIM-simulaties.