Jeroen Loijen

Ik werk met enthousiasme en voel me verantwoordelijk om te komen tot een goed eindresultaat. Als verkeerskundige vind ik het onmisbaar om in mijn werk ook andere disciplines tegen te komen op de raakvlakken van de verkeerskunde en ruimtelijke ordening. Ik ben leergierig en kan nieuwe thema’s me snel eigen maken. Dit geeft het werken voor mij een extra dimensie.

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de TU Delft (Transport&Planning) en sinds 2012 werk ik voor Goudappel Coffeng, de eerste drie jaar gedetacheerd als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam. Ik heb onder andere gewerkt aan het verkeersmanagement beleid van de gemeente en aan het maatregelenpakket voor het programma Beter Benutten Vervolg. Sinds de afronding van mijn detachering werk ik vooral aan strategische projecten, zoals de kwartiermaakfase van de MIRT Rotterdam-Den Haag, aan het uitwerken van de afspraken van de MIRT Brainport City (regio Eindhoven), aan de MIRT Noordwestkant Amsterdam (NowA) en aan de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Daarnaast werk ik aan meer verkeerskundige projecten zoals een onderzoek naar het ontlasten van de Vlietbruggen in Leidschendam-Voorburg. In die projecten kan ik mijn verkeerskundige kennis goed combineren met mijn ervaringen met strategisch beleidsvorming, bestuurlijke gevoeligheden en het omgaan met belangen van verschillende stakeholders. Mijn doel is altijd om te komen tot een gedragen en goed onderbouwd eindresultaat.