Jeroen Roelands

Mobiliteit is fantastisch: het is de basis voor ontmoeten, ondernemen, leren en recreëren. En het mooie is dat ondanks de steeds toenemende digitalisering we steeds meer reizen en verplaatsen. De uitdaging van al die mobiliteit is dat we al dat verkeer goed moeten inpassen in en tussen onze steden terwijl we tegelijkertijd onze behoefte om ons te verplaatsen in balans moeten brengen met duurzaamheid, leefbaarheid en de wettelijke kaders zoals de Omgevingswet.

De adviseurs van specialistenteams van Beleids- en Gedragsonderzoek, Openbaar Vervoer en Parkeren & Locatieontwikkeling helpen dagelijks, vervoersautoriteit, kennisinstituten, projectontwikkelaars en retailers met het maken van deze afwegingen. Daarvoor doen state-of-the-art zij onderzoek, stellen strategische en tactische visies op en vertalen deze visies in concrete projecten. Ik ben trots om als manager samen met mijn collega's een bijdrage te leveren aan kansrijke mobiliteitsoplossingen en daarmee een mooier en beter Nederland.

Ik heb het geluk dat ik binnen Goudappel mijn ervaring die ik als adviseur heb opgebouwd naast mijn andere taken ook nog steeds rechtstreeks kan inzetten voor onze opdrachtgevers. Als bestuurskundige van de Erasmus Universiteit sinds 2001 bij Goudappel aan parkeergerelateerde projecten op het gebied van beleidsvorming en planontwikkeling. Daarnaast begeleid ik markconsultaties en aanbestedingsprocedures op het gebied van auto- en fietsparkeren voor aanbestedende diensten: parkeerdienstverlening, gebouwde parkeervoorzieningen, apparatuur en IT-oplossingen.

In alle gevallen is naast de inhoud het bijdragen aan een goed proces een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik ga in mijn werk graag gericht met iedereen in gesprek, en wil ook iedereen de aandacht geven die hij verdient. Alleen zo komen we tot een goede afweging van alle belangen en kunnen worden ontwikkeld die werken.