Jeroen Terlouw

Mobiliteit is een van de drijfveren van onze samenleving. Echter, mobiliteit heeft ook negatieve effecten voor de maatschappij zoals verkeersonveiligheid, files, luchtvervuiling en geluidoverlast. Deze contradictie vormt een interessant speelveld waar ik me in thuis voel. Ik ben een breed geïnteresseerde en georiënteerde verkeerskundige, kan goed observeren en vraag door tot ook de vraag achter de vraag duidelijk is. Hierdoor ben ik voor de klant de juiste gesprekspartner. Ik haal energie uit complexe vragen en voel me verantwoordelijk om met een passend antwoord te komen. Daarbij weet ik bij specialistische vragen de juiste mensen binnen en buiten ons bedrijf te vinden. Door mijn analytische insteek en brede kennis kan ik de bijdragen van specialisten op waarde beoordelen en bundelen tot een begrijpelijk advies. Mensen met wie ik samen werk waarderen mijn zelfstandigheid, organisatievermogen en flexibiliteit.

Aan zowel de HTS te Arnhem als aan de Universiteit van Twente heb ik mij bij de opleiding civiele techniek (en Management) gespecialiseerd in verkeer en vervoer. Ik heb daardoor een praktische maar gefundeerde insteek, welke ik sinds 1 januari 2008 bij Goudappel Coffeng in Deventer inzet.