Jeroen van Luyn

Werken aan mobiliteitsvraagstukken betekent voor mij vooruit denken, samenwerken en concretiseren. Technologische ontwikkelingen bieden volop kansen om onze mobiliteit beter in te passen in onze leefomgeving. We moeten samen bepalen hoe we onze ruimte – nu en in de toekomst – willen gebruiken. Verandering begint bij het nu, daarom moeten we concreet maken welke stappen we nu samen willen zetten om onze omgeving beter te gebruiken.

Parkeren is een thema die vaak wordt onderschat als het gaat om de invloed dat het heeft op ons ruimtegebruik. Ik zie parkeren als een waardevol middel om onze ruimte beter te organiseren. Als adviseur werk ik aan parkeervraagstukken in de volle breedte. Ik werk onder meer aan adviezen voor parkeerbeleid, aanbestedingen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast draag ik bij aan de kennisontwikkeling op specifieke thema’s, zoals fietsparkeren, laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en het parkeren van deelauto’s.

Ik heb mij tot nu toe breed ontwikkeld in het ruimtelijke domein, met een studieachtergrond in bouwkunde en planologie en ervaring bij zowel publieke als private partijen. Daardoor ben ik in staat om op veel verschillende thema’s mee te denken over zowel technische- als over strategische aspecten. Ik wil graag begrijpen hoe onze ruimte is georganiseerd en te ontdekken hoe we samen vooruit kunnen. Zelf zet ik mij hiervoor in door op de inhoud scherp te zijn en door te investeren in goede relaties.