Johan Munsterman

Bruikbare adviezen maken met kennis van de praktijk, de lokale omstandigheden en de nieuwste technieken. Onze klanten helpen met het bereikbaar maken en houden van hun steden en regio’s op een verantwoorde wijze en gezamenlijk met de stakeholders tot een gedragen oplossing komen. De klant ontzorgen en doen wat je belooft. Daar sta ik voor’.

Werkvelden: Mobiliteitsvisies; Verkeersmanagement; Smart Mobility; Verkeersmodeltoepassingen; Stedelijke Bereikbaarheid en Ruimtelijke Inrichting.

Ik ben sinds 2001 werkzaam bij Goudappel. Momenteel als adviseur Mobiliteit en Ruimte vanuit de werklocatie Leeuwarden.