Johan Munsterman

Mobiliteit is essentieel voor iedereen. We verplaatsen ons massaal en als het economisch goed gaat neemt de mobiliteit sterk toe. De keerzijde hiervan is een toename van de filevorming en overvolle treinen. Daarnaast hebben we last van verkeerslawaai en fijnstof en er wordt ruimte opgeofferd voor de noodzakelijke infrastructuur. In dit speelveld van tegengestelde belangen mag ik graag adviseren. Hoe bouw je een weg met zo min mogelijk hinder voor de gebruikers en de omgeving? Als verkeersmanager van het projectbureau N23 Westfrisiaweg is dit één van de uitdagingen.

Andere uitdagingen waar ik bij betrokken ben zijn de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, autonoom rijden en de transitie van bezit (aanschaf van producten) naar gebruik (afname diensten). Het programma iCentrale (www.maasandmore.com) is daar een mooi voorbeeld van, waar diensten worden ontwikkeld die overheden kunnen afnemen, zodat ze zelf geen centrales meer hoeven te bouwen. Als hoofdgroepleider Data en Informatie maak ik deel uit van het managementteam van dit programma.

Ik ben sinds 2001 werkzaam bij Goudappel Coffeng en momenteel adviseur van de groep Verkeersmanagement en Prognoses.