Joost Verhoeven

Straten en wegen maken het mogelijk dat je ergens naar toe kunt gaan. Met de auto, op de fiets of te voet. Op hetzelfde moment zijn straten en wegen ook plekken waar je moet zijn. Omdat je daar woont, boodschappen doet of op bezoek gaat. Elke keer opnieuw de goede balans zoeken tussen efficiënt en veilig onderweg zijn en prettig verblijven in diezelfde openbare ruimte, dat is voor mij de belangrijkste – en leukste - ontwerpopgave. Ontwerpen vanuit de gebruiker, waarbij het vooraf helder moet zijn welke gebruikersgroep centraal staat. De ene keer het accent op de activiteiten die naast de weg plaatsvinden. Een andere keer ontwerpen met de focus op de reiziger –en dat kan ook een fietser zijn.

Ik ben tevreden als een verkeersontwerp leidt tot een openbare ruimte die er uit ziet alsof het altijd al zo was. Een straat of weg die klopt, die past bij de bebouwing of het landschap. Die ruimte biedt aan de verschillende gebruikers en waar de gebruikers elkaar de ruimte gunnen. Die probleemloos en onopvallend functioneert, omdat de gemaakte keuzes consequent zijn uitgewerkt in het ontwerp en omdat de maten kloppen. Ik kan dat niet alleen. Ik werk graag samen met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, civiel technici en belanghebbenden, waarbij ik het als mijn taak zie om zorg te dragen dat de ruimtelijke ideeën en gebruikerswensen vertaald worden in een goed functionerend ontwerp.

In de loop van de tijd heb ik de verkeerskunde breed verkend. Ik heb meegewerkt aan gemeentelijke verkeersbeleidsplannen, parkeerbeleid, parkeeranalyses en betaald parkeren en mezelf ook een tijdlang toegelegd op verkeerslichten. Ik werk voor gemeenten, provincies, soms voor Rijkswaterstaat en projectontwikkelaars, door het hele land. Ik heb ontdekt dat ontwerpopdrachten mij het meeste aanspreken. Maar mijn eerdere ervaringen hebben me gemaakt tot een verkeerskundige met een brede ervaring en interesse, vertrouwd met beleidskwesties tot en met de detaillering van maatregelen op straat.