Joren Tijmensen

Iedereen verplaatst zich. Of het nu is om te werken of te ontspannen, lopend of met de auto, via een omweg of via de snelste verbinding. Iedereen is gebaat bij mobiliteit die aansluit bij zijn of haar wensen. Ik probeer met gepaste mobiliteitsoplossingen bij te dragen aan een hogere kwaliteit van leven.

Als adviseur Parkeren & Locatieontwikkeling houd ik mij bezig met mobiliteitsvraagstukken als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Ik werk graag samen met mensen van verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion Hogeschool heeft mij geleerd vraagstukken hierbij integraal te benaderen. Dankzij de master Environmental and Infrastructure Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik specialistische kennis van grootschalige infrastructurele ontwikkelingen en de bijbehorende sociale en economische impact. Voor mij geldt: hoe meer belangen er spelen, hoe leuker het vraagstuk is. Met het certificaat voor het honoursprogramma ‘Leadership; make the difference’ op zak ben ik in staat hoofdzaken van bijzaken te scheiden en hiernaar te handelen.

Sinds 2016 werk ik bij Goudappel Coffeng en adviseer ik gemeenten over onder andere de vindbaarheid van het centrum aan de hand van de Customer Journey, heb ik de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden aangescherpt en doe ik parkeeronderzoeken. Daarnaast zet ik mijn logistieke kennis, verworven tijdens mijn afstudeerscriptie over succesfactoren voor stedelijke distributiecentra, in bij projecten als de Merwedekanaalzone.