Joren Tijmensen

Mobiliteit intrigeert mij al mijn hele leven: het maakt de dingen die je wilt doen mogelijk. Iedereen is gebaat bij mobiliteit die aansluit bij zijn of haar wensen.

Na de studie Ruimtelijke ontwikkeling en planologie aan het Saxion heb ik de master Environmental and infrastructure planning afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze master heb ik geparticipeerd in het honours programma ‘Leadership; make the difference’. Sinds 2016 weten gemeenten en ontwikkelaars mij te vinden voor vraagstukken die gaan over (stedelijke) logistiek, ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling.

Graag werk ik op het snijvlak van mobiliteit en andere disciplines, het liefst daar waar de gebaande paden nog niet bewandeld zijn. Door mijn brede interesse weet ik verschillende disciplines te verbinden en vraagstukken integraal aan te vliegen. Ik zie het als mijn taak om de juiste vragen te stellen en complexe vraagstukken te vertalen naar concrete maatregelen. Dit doe ik samen met de opdrachtgevers en onze inhoudelijk experts. Immers, verandering begint bij jezelf, maar het is veel leuker en efficiënter om het samen te doen. Deze samenwerkingen komen tot uiting in de projecten waaraan ik werk. Enkele voorbeelden hiervan zijn CO2-uitstootbesparing bij evenementenlogistiek, efficiëntere pakketlogistiek door middel van pakketkluizen op strategische locaties (de quick scan Nanohubs), parkeerstudies, de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden en de ontwikkeling van het autoluwe Amstel III.