Jurre Janssen

Ik heb aan de Universiteit Twente de master Civil Engineering and Management gevolgd, met de specialisatie in Traffic Engineering and Management. In 2018 ben ik afgestudeerd bij DAT.Mobility waar ik een neuraal netwerk heb ontwikkeld voor het schatten van wegvakcapaciteiten voor weefvakken. Na mijn afstuderen heb ik in oktober 2018 de overstap gemaakt naar de afdeling verkeersmanagement en -prognoses binnen Goudappel Coffeng. Ik houd me hier bezig met het kwantificeren van uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken door middel van de inzet van verkeersmodellen.

Ik word enthousiast van het doorrekenen van de verkeerskundige effecten van infrastructurele maatregelen en/of beleidsmatige aanpassingen. Ook spreekt de doorvertaling van diezelfde effecten naar advies/oplossingsrichting voor beleidsmakers mij erg aan.