Karin de Regt

Als adviseur binnen het team Parkeren & Locatieontwikkeling houd ik mij bezig met een grote diversiteit aan projecten. Van het opstellen van parkeerkundige onderbouwingen bij ruimtelijke ontwikkelingen, het vertalen van een geanalyseerde parkeersituatie naar oplossende maatregelen tot het in kaart brengen van de vitaliteit van centrumgebieden. Mijn kracht ligt in het vertalen van data en feiten naar bruikbare informatie. Hierbij ga ik accuraat en doelgericht te werk. Bij ieder project neem ik daarbij de specifieke situatie in beschouwing: geen enkele ontwikkeling of vraagstuk is immers exact hetzelfde. Ieder project kent unieke uitdagingen, daarom ga ik graag samen met opdrachtgevers en collega’s op zoek naar oplossingen die mogelijk én passend zijn. Samenwerken is voor mij dan ook een belangrijk onderdeel in mijn werk. Soms is het nodig om ontbrekende kennis of vaardigheden aan te vullen, meestal is het essentieel om te komen tot passende oplossingen voor ieder vraagstuk.

Inzicht bieden in complexe vraagstukken en daarmee een stap dichter bij de oplossing komen: door mijn technische bestuurskundige achtergrond ben ik in staat focus op het doel te houden. Ik krijg energie van het leveren van een positieve bijdrage aan een project. Of het nou een onderzoek naar het effect van deelauto’s bij een (gebieds)ontwikkeling betreft of het functioneren van centrumgebieden op verschillende ruimtelijk-economische aspecten. Ik duik vol enthousiasme in een project, en vanwege mijn brede interesse ben ik een specialist op vele fronten.