Karin de Regt

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven, waarbij niet alleen de reis, maar ook aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van locaties een belangrijke rol vervullen. Met een steeds grotere hoeveelheid beschikbare data, word ik getriggerd door de wisselwerking tussen techniek en mens: op welke manier kan de techniek een bijdrage leveren aan verbeterde mobiliteit, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid.

In 2016 heb ik mijn masteropleiding Transport, Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft afgerond. Als onderdeel daarvan heb ik in mijn afstudeeronderzoek de (on)mogelijkheden van de fusie tussen OV-chipkaartdata en GSM-data onderzocht met als doel OV-potentie in kaart te brengen. Sinds 2016 ben ik in dienst bij Goudappel Coffeng als adviseur en dataspecialist Parkeren en Locatieontwikkeling.