Kevin Jansen

Als expert parkeren en locatieontwikkeling streef ik naar het zoeken en ontwikkelen van toekomstvaste oplossingen voor hedendaagse problemen waarbij wordt voorzien in de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen. Vaak worden nieuwe ontwikkelingen als een bedreiging gezien voor de bestaande belangen van verschillende betrokken stakeholders. Ik haal een enorme passie uit de uitdaging om deze om te buigen van bedreiging naar kansen voor een versterking. Wat ik belangrijk vind, is dat in de oplossingen een balans wordt gevonden tussen functionaliteit, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Ook logistiek is een onderwerp wat kan rekenen op mijn enthousiasme. Het slaan van een brug tussen goederenvervoer, ruimte en mobiliteit biedt kansen om de doelstellingen op deze thema’s te realiseren en leidt tot een efficiënt ruimtegebruik. De thema’s kunnen elkaar onderling niet alleen versterken maar ook nog veel van elkaar leren. Ook hierin zoek ik de uitdaging op om een oplossing op te stellen waar de verschillende belangen zo optimaal mogelijk worden bediend.

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de NHTV in Breda in de richting ruimtelijke ordening en planologie. Daarnaast ben ik gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Duurzaam Veilig. Sinds mijn afstuderen ben ik bij Goudappel Coffeng werkzaam.