Laura Groenendijk

Ik ben sinds maart 2015 werkzaam als adviseur mobiliteit en ruimte op de vestiging Amsterdam. Met mijn achtergrond in zowel Bouwkunde als Civiele Techniek ben ik breed opgeleid. Daarnaast ben ik van nature in veel aspecten geïnteresseerd wat zich kenmerkt in mijn werk.

Bij Goudappel Coffeng krijg ik de kans om mij op meerdere vlakken te ontwikkelen. Hierdoor leer ik veel en blijft het werk afwisselend. Ik werk mee aan een diversiteit van projecten van strategische visies tot studies op kruispuntniveau. Maar de meeste uitdaging ligt voor mij in het raakvlak tussen mobiliteit en ruimte. Hoe kunnen we de schaarse ruimte in Nederland het best benutten en aantrekkelijke en leefbare steden creëren? In projecten ben ik van waarde door mijn analytische vaardigheden, integrale denken en het gemakkelijk grafisch inzichtelijk maken van uitkomsten en ideeën.

Ik heb een bachelor Bouwkunde en een master Transport, Infrastructure & Logistics van de TU Delft. Voor mijn masterscriptie heb ik bij de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar de beleving van reizigers op openbaar vervoersknooppunten. Hiervoor heb ik een methode ontwikkeld waarmee de kwaliteit van knooppunten kan worden bepaald. Dit onderzoek heeft veel belangstelling getrokken en ik won hiermee eind 2015 de eerste prijs op CVS.