Laurens Ebbers

Mobiliteit is een dynamisch begrip. Ieder mens beweegt zich door zijn of haar omgeving en maakt hierbij gebruik van de infrastructuur. De manier waarop mensen bewegen of juist stilstaan verandert continu. Hierdoor worden steeds weer andere denkwijzen en oplossingen gevraagd. Voor mij is het dè uitdaging om dit op zo goed mogelijke manier te laten verlopen. Deze uitdaging komt iedere dag weer op mijn pad door mijn functie binnen het specialistenteam Parkeren & Locatieontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk worden ingepast in de omliggende infrastructuur. Deze infrastructuur wordt gebruikt op allerlei manieren. Maar wat is op welke plaats nodig? En welke afwegingen moeten hierbij gemaakt worden? Een goed advies vraagt om maatwerk.

Sinds mijn aanstelling in 2018 ben ik, afhankelijk van het project, als projectleider of als projectmedewerker actief. In mijn rol als projectleider ben ik voornamelijk bezig met gebieds- en locatieontwikkelingsvraagstukken (parkeer- en mobiliteitsonderzoek), meestal in opdracht van private partijen. Daarnaast ben ik ook actief voor overheden, bijvoorbeeld bij de uitvoering en coördinatie van parkeeronderzoek en bij het opstellen van parkeerbeleid. Hierbij komen vaak thema’s als evaluatie, participatie en visievorming aan de orde. Ik vind het leuk om rekening te houden met allerlei invloeden en mensen een advies op maat af te kunnen leveren. Zodat de vragen die de opdrachtgever heeft gesteld beantwoord zijn en wij een leuke en uitdagende opdracht hebben voltooid. .