Laurens Ebbers

Mobiliteit is een dynamisch begrip. Ieder mens beweegt zich op een bepaalde manier door zijn of haar omgeving en maakt hierbij gebruik van de infrastructuur. De manier waarop mensen bewegen of juist stilstaan verandert continu. Hierdoor worden steeds weer andere denkwijzen en oplossingen gevraagd. Voor mij is het een uitdaging om dit op zo goed mogelijke manier te laten verlopen.

Via de HBO-studie Ruimtelijke Ordening en Planologie en premaster Economische Geografie ben ik sinds januari 2018 bij Goudappel Coffeng in dienst. Hier maak ik deel uit van het specialistenteam Parkeren en Locatieontwikkeling.  

Dit team zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk worden ingepast in de omliggende infrastructuur. Deze infrastructuur wordt gebruikt op allerlei manieren. Maar wat is op welke plaats nodig? En welke afwegingen moeten hierbij gemaakt worden? Een goed advies vraagt om maatwerk. Ik vind het leuk om rekening houdend met allerlei invloeden een advies op maat af te kunnen leveren. Zodat de vragen die de opdrachtgever heeft gesteld beantwoord zijn en wij een leuke en uitdagende opdracht gedaan hebben.