Leon Rook

Als stedenbouwkundig ontwerper geloof ik dat openbare ruimte mensen kan beïnvloeden in gedrag. De gebruiker van de ruimte effectief laten verplaatsen, triggeren, verrassen of een mooie combinatie van dat alles is waar ik in mijn projecten naar streef. Daarnaast altijd rekening houden met de ruimtelijke omgeving en context van het project en dit vertalen naar grafisch sterke afbeeldingen. Samen ontwerpen aan een openbare ruimte is wat mij betreft een hoger doel omdat je daarin iedereen inzet in zijn unieke kwaliteit en hierdoor je kennis verdiept en verbreedt. Samen met mijn ervaring in 3d modelleren verbeeld en vorm ik plannen die een verbetering en verrijking zijn voor mens, ruimte en toekomst.

Als grafisch ontwerper belicht ik juist datgene wat eruit moet springen. Een goede verbeelding van het plan kan de beleving van mensen positief beïnvloeden en enthousiast maken voor de verandering die ze eventueel te wachten staat. Zo heb ik naast het grafisch vormgeven ook ervaring  met buurtparticipatie van de gemeenten. Het vertalen van de ideeën van de bewoners naar een helder beeldend plan, wat herkenbaar is voor de bewoners en de gemeente, is één van mijn kwaliteiten. Daarnaast doorloop ik projecten graag van idee/conceptfase tot aan de ontwerpfase/realisatie. Het proces sturen door in te spelen op analyses en onderzoeken, oplossingsgericht te werk gaan en kijken naar toekomstplannen vind ik belangrijk.

Om het grafisch ontwerp een stapje verder te brengen, heb ik mij gespecialiseerd in het bouwen van virtuele werelden. Hier kan je met een 3d visualisatie het ontwerp op een geheel andere manier beleven en toetsen. Je krijgt grip op de verschillende schaalniveaus en gevoel bij de ervaring die de gebruiker zal hebben binnen het ontwerp. Daarnaast is het een presentatiemiddel waarin je het ontwerp uitdaagt antwoord te geven op alle ruimtelijke aspecten en om te kijken of het volledig past binnen de bestaande structuren.