Leonie Zengerink

Als verkeerspsycholoog en onderzoeker ben ik elke dag weer gefascineerd door gedrag van mensen in het verkeer. Wat zijn beweegredenen van verkeersdeelnemers en hoe kun je kennis hierover gebruiken en onderzoeken om te komen tot ander (gewenst) gedrag door middel van interventies?

Dit zijn enkele vragen die ik in mijn werk vaak stel. In een steeds drukker wordende samenleving is het van belang om te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in het geding komt. Dat is een van de belangrijkste drijfveren in mijn werk en mijn maatschappelijke betrokkenheid is dan ook groot.

Na het afronden van de opleiding psychologie van conflict, risico en veiligheid aan Universiteit Twente ben ik sinds 2015 werkzaam bij Goudappel Coffeng. In mijn werkzaamheden houd ik mij bezig met (beïnvloeding van) mobiliteitsgedrag, onderzoek naar beleving en klanttevredenheid en monitoring en evaluaties. Het bedenken van een onderzoeksopzet, het opstellen van vragenlijsten, maar ook het analyseren en interpreteren van data behoren tot mijn dagelijkse werkzaamheden.