Lianne van Toledo

Vanuit de kern ben ik gedreven om ruimtelijke ontwikkelingen, binnen de context van mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid, naar een toekomstbestendige leefomgeving te brengen. In mijn functie als adviseur Parkeren en Locatieontwikkeling kan ik hieraan invulling geven. Met inlevingsvermogen en een analytische houding probeer ik altijd tot de kern van het vraagstuk te komen, daarbij zorgvuldig afwegend welke belangen er spelen. Een gelijkwaardige samenwerking zie ik als de sleutel om te komen tot meerwaarde en kwaliteit.

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling denk ik aan de kansen en mogelijkheden die er liggen; zowel binnen het projectgebied als wat de ontwikkeling kan brengen naar de omgeving. Vragen als welke modaliteiten prioriteit moeten hebben en hoe moet worden omgegaan met innovatieve mobiliteitsconcepten staan hierin centraal. Door mijn planologische achtergrond beschik ik over veel kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur, waardoor ik vraagstukken ook in een juridische context kan plaatsen. Met een praktische en positieve aanpak stel ik een maatwerkadvies op dat rekening houdt met de belangen en posities van verschillende partijen. Heeft u een vraag op het gebied van parkeren en locatieontwikkeling? Mailen en bellen kan altijd!